TICLaude’s Coach and Logo Serious Play

lego1

Sílvia, la psicòloga i coach que treballa amb TicLaude, ha estat aquesta setmana a l’Ajuntament de Terrassa on ha organitzat un taller de Lego Serious Play. Com ben bé diu el nom, és un joc molt seriós, doncs serveix per descobrir quines habilitats individuals tenim, i com aprofitar-les en grup.

El Lego Serious Play és una tècnica que utilitzem a TicLaude per fer els equips que treballaràn en cada projecte, traient de cadascú el millor que pot aportar. A l’Ajuntament de Terrassa, Sílvia ha fet servir el joc per tal de descobrir a la població aturada quines són aquelles capacitats que tenen i que no savien que podien fer servir. L’objectiu és no només donar assistència a la gent sense feina, sinò fer-los coneixedors del seu potencial per a que troben una feina activament.

silvia

If you also want to discover your own secret abilities, TicLaude’s 5th Edition will count with an initial course on Lego Serious Play to discover while having fun everything you don’t know about yourself. Inscription is open!